Гишүүнчлэлийн бүртгэл


Та сонгосон гишүүнчлэлийн төлбөрөө “Солилцооны Нэгдсэн Бирж” ХХК-ийн 106000047187 дугаартай Төрийн Банкны төгрөгийн дансруу шилжүүлнэ үү. Гүйлгээний утга хэсэгт хэрэглэгчийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичих шаардлагатай. Төлбөр шилжсэний дараа таны бүртгэл баталгаажих болно.
Зөвшөөрч байна*
Би уншаад зөвшөөрч байна гүйлгээний хураамж болон худалдааны дүрэм